Skip to content
Skip to navigation menu

Pieter Coertzen

Email Address: pc@sun.ac.za

Qualifications:

BA:PU for CHE 1963 - cum laude
BA Honns:  PU for CHE 1964 - cum laude(Philosophy)
B Th: US - 1967 - cum laude
Licentiate Theology: US - 1968 cum laude
M Th (Eccl):  US - 1969 - cum laude
MA (Philosophy):PU for CHE - 1970 - cum laude
D TH (Eccl):  US - 1976

Occupation: Extraordinary Professor Faculty of Theology, University of Stellenbosch, Extraordinary Professor in Comparative Church Law, Catholic University of Leuven, Belgium

Publications:

BOOKS

Die Regering en Opbou van die Kerk.  Stellenbosse Teologiese Studies Nr 7 NG Kerk Uitgewers, Kaapstad 1981. (58pp)
Die Ring:  Sy samestelling en werksaamhede. NG Kerk Uitgewers, Kaapstad 1984. (48pp)
Die Herroeping van die Edik van Nantes, Oktober 1685. NG Kerk Uitgewers, Kaapstad 1985. (8pp)
Herroeping van die Edik van Nantes en die betekenis daarvan vir Suid-Afrika. Instituut vir Reformatoriese Studie, Potchefstroom 1985. (44pp)
Post Tenebras Lux:  Die Hugenote in Suid-Afrika:  hulle koms, vestiging en invloed (1688-1988). Instituut vir Reformatoriese Studie, Potchefstroom 1988. (28pp)
Die Hugenote van Suid-Afrika, 1688-1988: Gedenkboek by die 300-jarige koms van die Hugenote na Suid-Afrika.  Tafelberg Uigewers, Kaapstad 1988. (189pp)
The Huguenots of South Africa 1688-1988.  Tafelberg Publishers, Cape Town 1988. (189pp)
Vanaf Genève na die Suidpunt van Afrika.  Stellenbosse Teologiese Studies nr 17.  NG Kerk-Uitgewers Kaapstad 1989. (66pp)
Gepas en Ordelik: 'n Teologiese verantwoording van die Reg vir en in die Kerk. RGN, Pretoria, 1991. (292pp)
Bridging Gap Between Past and Future.  Onclin-lectures.  Leuven.  February 1998. (32pp)
Church and Order.  Peeters, Leuven 1998. (100pp)
350 Jaar Gereformeerd / 350 Years Reformed (Red. P Coertzen), CLF, Bloemfontein, 2002.  (ISBN: 1868042049). (459pp)
Les Veilles Afriquianes ou les Pseaumes de David Mis en Vers Francois – faksimilee-uitgawe van die Psalmberyming van Pierre Simond 1704. 2002.
Decently and in Order.  A Theological Reflection on the Order for and the Order in the Church.  Peeters, Leuven. 2004.
Teologie Stellenbosch 150+ (ed. and co-author), Bybelmedia, Wellington. 2009